Välkommen till Frölunda Judo

Det här är Frölunda Judo

Klubben startades 1974 av Rune Berntsson som ansåg att en ungdomsklubb i Frölunda behövdes. En annan person som bör nämnas är John "Truls" Halland som har arbetat i klubben sedan mitten av 70-talet och arbetar där än idag med våra ungdomar. Vi har idag verksamhet för alla, med grupper för dom som är 4,5 och uppåt. Frölunda Judoklubb är en ungdomsklubb. Men du som är lite äldre kan också komma ner och träna judo och få lite motion. Vi har haft vår lokal sedan början av 80-talet och byggde den själva. Klubbens lokaler ligger i Välen området och du tar dig hit med buss 92 eller 93, hållplats Ängås.

Styrelsen

Styrelsen

Här är vår styrelse

Våra tränare

Våra tränare

Våra tränare...

Nyheter

Årsmöte 2024

Datum: Onsdag 20/3, kl. 19:00

Plats: Frölunda Judo

Rösträtt har alla medlemmar som:

 • under mötesåret fyller lägst 15 år
 • har beviljats medlemskap minst två månader före årsmötet
 • har betalat sin medlemsavgift för året

Föredragningslista:

 1. Mötets öppnande & fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötets sekreterare
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte mötesordförande justera protokollet
 5. Fråga om mötet är utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Godkännande av verksamhetsberättelsen för senaste verksamhetsåret
 8. Godkännande av den ekonomiska berättelsen för senaste verksamhetsåret
 9. Godkännande av revisionsberättelsen för senaste verksamhetsåret
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2023
 11. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår
 12. Fastställande av ekonomisk plan för innevarande verksamhetsår
 13. Styrelsens förslag till justering av stadgar samt ändra rösträttsåldern till 12 år och borttagning av suppleanter
 14. Motioner och förslag som i rätt tid inkommit till styrelsen
 15. Val av ordförande för en tid av 2 år
 16. Val av 3 ledamöter för en tid av 2 år
 17. Val av 2 suppleanter för en tid av 1 år
 18. Val av 2 revisorer för en tid av 1 år
 19. Val av 3 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
 20. Information från styrelsen
 21. Övriga frågor som anmälts under §6
 22. Mötets avslutande

Vårterminen 2024

Hej alla gamla och nya medlemmar!

Vi startar träningen för alla judogrupper måndag 8:e januari. Samma tider som höstterminen, se Träningar och tider för mer information.

17:00 – 18:15 Judo 8 – 10 år
18:15 – 19:30 Judo 10 – 13 år
19:30 – 21:00 Judo 13+ år

Judoleken startar torsdagen den 18:e januari:

17:15 – 18:00 Judolek 4,5 – 6 år
18:15 – 19:15 Judolek 6 – 7 år (fullt för tillfället, kontakta klubben för att skriva upp er på väntelista)

Några lediga platser finns i grupperna, kontakta oss för att anmäla er!

Välkomna!

Julfest 2023

Hej alla medlemmar i Frölunda Judo!

Efter vi har städat och gjort fint i klubbhuset är det dags för våran traditionella julfest på Frölunda Judo!

Du och din familj är mycket välkomna till vår julfest söndagen 10/12 kl. 13.00–16.00.

Det blir ett bra tillfälle för är föräldrar och syskon att komma i kontakt med vår verksamhet samt träffa ledare och andra föräldrar. Alla tränande medlemmar kan ha på sin Gi under dagen.

I programmet ingår bland annat:

 • Poängpromenad i lokalen med kluriga frågor
 • Uppvisning från de olika grupperna 14.00
 • Julfika
 • Lotterier
 • Jullekar
 • Prisutdelning av lotteriet och poängpromenaden

Vi är som alltid tacksamma om föräldrar vill baka några lussebullar eller mjuka kakor till julfesten. Ta med i god tid och ge dessa till Truls eller någon i vårt café, så att vi kan frysa in.
Fika/poängpromenad Vuxna 20 kr, barn 7 – 15 år 10kr.

Anmälan lämnas senast den 4/12 till klubben, antingen via lappen som kommer delas ut på träningen under kommande veckor eller ring tel: 031-47 70 96.