Välkommen till Frölunda Judo

Det här är Frölunda Judo

Klubben startades 1974 av Rune Berntsson som ansåg att en ungdomsklubb i Frölunda behövdes. En annan person som bör nämnas är John "Truls" Halland som har arbetat i klubben sedan mitten av 70-talet och arbetar där än idag med våra ungdomar. Vi har idag verksamhet för alla. Vi har grupper för dom som är 4.5 och uppåt. Frölunda Judoklubb är en ungdomsklubb. Men du som är lite äldre kan också komma ner och träna lite judo och få lite motion. Vi har haft vår lokal sedan början av 80-talet och byggde den själva. Klubbens lokaler ligger i Välen området och du tar dig hit med buss 92 eller 93, hållplats Hults Bro.

Styrelsen

Styrelsen

Här är vår styrelse

Våra tränare

Våra tränare

Våra tränare...

Nyheter

Dagsläger 12/9

Vi kör ett träningsläger under Lördagen 12/9 för de som är graderade och över 8 år.

Lägret börjar med träningspass 10.00-12.00
12.00 Lunch
13.20-15.30 Träning
Och sedan städar vi upp efter. Avslutning 16.00

Det är ej tillåtet att ha med mobiltelefon eller surfplattor.
meddela om du är vegeterian eller behöver specialkost.
Anmäl till Mikeal eller Truls (anmälan är bindande) .
Kostnad 50:-
Info 031-477096

Om det finns några föräldrar som kan hjälpa till meddela Mikael eller Truls.

Träningsavgifter

Avgiften  inbetalas till PG 44939 – 7

Medlems & träningsavgift judo:                                     850 kr/termin
Judolek 4,5 – 6 år samt 6 – 7 år                                          550 kr/termin
(för er som betalade judoleken VT2020 ni betalar 300:- för HT2020)

Skriv namn på deltagaren vid inbetalning

Årsavgift går endast att betala vid nytt år.

Judoträning höstterminen 2020 med hänsyn till covid19 situationen

Judoträning höstterminen 2020 med hänsyn till covid19ituationen

Under våren beslutade Svenska judoförbundet med stöd av riksidrottsförbundet att judoträningar och tävlingar skulle upphöra. 14/6 kom nya rekommendationer som innebar att judoträning kan återupptas med vissa försiktighetsåtgärder. För träning på Frölunda Judo innebär detta följande under hösten 2020:

  1. Om man haft symtom som kan innebära infektion med Covid19, feber, snuva, hosta, halsont, huvudvärk eller diarré under de senaste fem dagarna skall man avstå träning.
  2. Om man haft nära kontakt med person som haft säker covid19 (exempelvis familjemedlem) bör man avstå träning under en vecka.  
  3. Om du kommer med bil och vädret tillåter kan du komma färdig klädd. Detta för att minska mängden människor som behöver vara i omklädningsrummet. Åker du kollektivt bör du fortfarande byta om på klubben.
  4. Föräldrar får medfölja på judoleken men tänka på att hålla avstånd på ”läktaren”. Endast en förälder per barn och man skall givetvis inte vara i lokalen om man har symtom på luftvägsinfektion enligt ovan. För alla övriga grupper får föräldrar inte vara med i lokalen under träningstid. Hämtning och lämning sker utanför lokalen. Om det finns särskilda behov för medföljande att stanna meddela tränarna
  5. För samtliga medlemmar gäller att man tvättar händerna, under minst 20 sekunder, direkt man kommer till lokalen. Flickorna tvättar händerna på toaletten direkt innanför entrén samt på flickornas omklädningsrum och pojkarna tvättar händerna på toaletten på och utanför pojkarnas omklädningsrum. 
    Eller att man ”spritar” sig ordentligt vid ingången. Handsprit kommer finnas.
  6. Vi försöker hålla avstånd så gott vi kan i omklädningsrummen, särskilt mellan personer i olika träningsgrupper. Detta gäller även vid byte mellan träningsgrupperna på mattan.
  7. Innan vi går från klubben bör vi på nytt tvätta händerna under 20 sekunder.
  8. Vill ni ha vattenflaska, ta med den påfylld. Vi kommer inte tillåta ”spring” i köket.

Utöver reglerna ovan kommer träningarna att hållas med färre byten av partners för att minska risk för smitta.  

Välkomna!