Arkiv 28 augusti, 2020

Träningsavgifter

Avgiften  inbetalas till PG 44939 – 7

Medlems & träningsavgift judo:                                     850 kr/termin
Judolek 4,5 – 6 år samt 6 – 7 år                                          550 kr/termin
(för er som betalade judoleken VT2020 ni betalar 300:- för HT2020)

Skriv namn på deltagaren vid inbetalning

Årsavgift går endast att betala vid nytt år.

Judoträning höstterminen 2020 med hänsyn till covid19 situationen

Judoträning höstterminen 2020 med hänsyn till covid19ituationen

Under våren beslutade Svenska judoförbundet med stöd av riksidrottsförbundet att judoträningar och tävlingar skulle upphöra. 14/6 kom nya rekommendationer som innebar att judoträning kan återupptas med vissa försiktighetsåtgärder. För träning på Frölunda Judo innebär detta följande under hösten 2020:

  1. Om man haft symtom som kan innebära infektion med Covid19, feber, snuva, hosta, halsont, huvudvärk eller diarré under de senaste fem dagarna skall man avstå träning.
  2. Om man haft nära kontakt med person som haft säker covid19 (exempelvis familjemedlem) bör man avstå träning under en vecka.  
  3. Om du kommer med bil och vädret tillåter kan du komma färdig klädd. Detta för att minska mängden människor som behöver vara i omklädningsrummet. Åker du kollektivt bör du fortfarande byta om på klubben.
  4. Föräldrar får medfölja på judoleken men tänka på att hålla avstånd på ”läktaren”. Endast en förälder per barn och man skall givetvis inte vara i lokalen om man har symtom på luftvägsinfektion enligt ovan. För alla övriga grupper får föräldrar inte vara med i lokalen under träningstid. Hämtning och lämning sker utanför lokalen. Om det finns särskilda behov för medföljande att stanna meddela tränarna
  5. För samtliga medlemmar gäller att man tvättar händerna, under minst 20 sekunder, direkt man kommer till lokalen. Flickorna tvättar händerna på toaletten direkt innanför entrén samt på flickornas omklädningsrum och pojkarna tvättar händerna på toaletten på och utanför pojkarnas omklädningsrum. 
    Eller att man ”spritar” sig ordentligt vid ingången. Handsprit kommer finnas.
  6. Vi försöker hålla avstånd så gott vi kan i omklädningsrummen, särskilt mellan personer i olika träningsgrupper. Detta gäller även vid byte mellan träningsgrupperna på mattan.
  7. Innan vi går från klubben bör vi på nytt tvätta händerna under 20 sekunder.
  8. Vill ni ha vattenflaska, ta med den påfylld. Vi kommer inte tillåta ”spring” i köket.

Utöver reglerna ovan kommer träningarna att hållas med färre byten av partners för att minska risk för smitta.  

Välkomna!

Träningsstart!!

Frölunda Judo önskar alla gamla och nya medlemmar välkomna till start efter ett långt uppehåll.

Vi startar höstterminen måndag 17 aug.
8 -10 år kl. 17.00
10 – 13 år kl. 18.00
13 år och uppåt kl. 19.30
Kostnad 850 kr/term.

Judolek startar torsdag 27 aug.
4,5 – 6 år kl. 17.15
6 – 7 år kl. 18.15
Kostnad 550 kr/term.
De i Judoleken som hade betalt VT 20 betalar 300 kr.
Dom som vill fortsätta i Judoleken meddela klubben på tfn eller mail senast 21 aug.
För information ring Truls tel. 031-477096