Årsmöte 2024

Datum: Onsdag 20/3, kl. 19:00

Plats: Frölunda Judo

Rösträtt har alla medlemmar som:

 • under mötesåret fyller lägst 15 år
 • har beviljats medlemskap minst två månader före årsmötet
 • har betalat sin medlemsavgift för året

Föredragningslista:

 1. Mötets öppnande & fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötets sekreterare
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte mötesordförande justera protokollet
 5. Fråga om mötet är utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Godkännande av verksamhetsberättelsen för senaste verksamhetsåret
 8. Godkännande av den ekonomiska berättelsen för senaste verksamhetsåret
 9. Godkännande av revisionsberättelsen för senaste verksamhetsåret
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för räkenskapsåret 2023
 11. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande verksamhetsår
 12. Fastställande av ekonomisk plan för innevarande verksamhetsår
 13. Styrelsens förslag till justering av stadgar samt ändra rösträttsåldern till 12 år och borttagning av suppleanter
 14. Motioner och förslag som i rätt tid inkommit till styrelsen
 15. Val av ordförande för en tid av 2 år
 16. Val av 3 ledamöter för en tid av 2 år
 17. Val av 2 suppleanter för en tid av 1 år
 18. Val av 2 revisorer för en tid av 1 år
 19. Val av 3 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år
 20. Information från styrelsen
 21. Övriga frågor som anmälts under §6
 22. Mötets avslutande

Julfest 2023

Hej alla medlemmar i Frölunda Judo!

Efter vi har städat och gjort fint i klubbhuset är det dags för våran traditionella julfest på Frölunda Judo!

Du och din familj är mycket välkomna till vår julfest söndagen 10/12 kl. 13.00–16.00.

Det blir ett bra tillfälle för är föräldrar och syskon att komma i kontakt med vår verksamhet samt träffa ledare och andra föräldrar. Alla tränande medlemmar kan ha på sin Gi under dagen.

I programmet ingår bland annat:

 • Poängpromenad i lokalen med kluriga frågor
 • Uppvisning från de olika grupperna 14.00
 • Julfika
 • Lotterier
 • Jullekar
 • Prisutdelning av lotteriet och poängpromenaden

Vi är som alltid tacksamma om föräldrar vill baka några lussebullar eller mjuka kakor till julfesten. Ta med i god tid och ge dessa till Truls eller någon i vårt café, så att vi kan frysa in.
Fika/poängpromenad Vuxna 20 kr, barn 7 – 15 år 10kr.

Anmälan lämnas senast den 4/12 till klubben, antingen via lappen som kommer delas ut på träningen under kommande veckor eller ring tel: 031-47 70 96.

Höstens städdag 11/11

Hej allihop!

Nu är det dags för höstens städdag på klubben.

Vi kör kl. 10-14 lördagen den 11/11. Uppgifter kommer fördelas när ni kommer till klubben. Klubben kommer bjuda på något att äta under dagen och ni behöver därför anmäla er om ni kommer eller inte. Anmälningslänk kommer gå ut från Sportadmin och vi önskar att ni svarar på denna.

Klubben har städdag 1 gång per termin (vår och höst) då vi städar och gör fint både inne i lokalen samt utomhus vid behov. Vi förväntar oss att någon vuxen från familjen kommer och hjälper till på någon av dessa städdagar under året.

Tidigare har uppslutningen varit låg och ofta samma personer som ställer upp för alla. Vi hoppas att många dyker upp – det går undan när vi är många som hjälps åt!

Välkomna!
Styrelsen

Årsmöte 2023

Datum: Lördag 25/3 11.00

Plats: Frölunda Judo

Rösträtt har alla medlemmar som:

 • under mötesåret fyller lägst 15 år
 • har beviljats minst två månader före årsmötet
 • har betalat sin medlemsavgift för året

Föredragningslista: följer snart

Kallelse till Årsmöte

Datum: Lördag 26/3 11.00

Var: Frölunda Judo

För att vara röstberättigad krävs:

 • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 15 år
 • att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet
 • att medlemsavgiften har betalats

Föredragningslista: Finns här