Nybörjare använder det vita bältet. När man sedan uppnått en viss teknisk nivå kan man bli uppgraderad till nästa bälte. den högsta graden 10 dan delas endast ut av Kodokan Judos president. I hela världen är det bara ett fåtal personer som fått denna gradering.

6 kyu vitt bälte
5 kyu gult bälte
4 kyu orange bälte
3 kyu grönt bälte
2 kyu blått bälte
1 kyu brunt bälte
1-10 dan svart bälte

Regler för gradering Frölunda Judo

Gradering kommer ske med graderingskommittee 4 ggr per år.

För att graderas krävs följande:
Halvgult_       30 träningstilfällen
Gult               + 30 träningstillfällen
Halvorange   + 45 träningstillfällen
Orange          + 45 träningstillfällen
Grönt             + 90 träningstillfällen
Blått              + 135 träningstillfällen
Brunt             + 135 träningstillfällen
Svart             + 90 träningstillfällen

Som träningstillfällen räknas ordinarie träning måndag och onsdag och även fredagsträning för de som är inbjudna på denna.

All gradering görs då tränaren anser att detta är lämpligt och att eleven har tillräckliga kunskaper för att klara av en gradering

2021 är graderingstillfällena (preliminära och kan ändras)
28/2
30/5
17/10
December vid julfesten

Skall man graderas för första gången, skall man när man fått info om man skall graderas ha med sig 3 st ”pass” kort som lämnas in till klubben/tränaren och kostnaden är 250:-. Det skall lämnas in till klubben 2 veckor före graderingstillfället.

För övriga graderingar skall judopasset lämnas in till klubben/tränaren och 100:- betalas. Det skall lämnas in till klubben 2 veckor före graderingstillfället.