Nybörjare använder det vita bältet. När man sedan uppnått en viss teknisk nivå kan man bli uppgraderad till nästa bälte. den högsta graden 10 dan delas endast ut av Kodokan Judos president. I hela världen är det bara ett fåtal personer som fått denna gradering.

6 kyu vitt bälte
5 kyu gult bälte
4 kyu orange bälte
3 kyu grönt bälte
2 kyu blått bälte
1 kyu brunt bälte
1-10 dan svart bälte