Nybörjare använder det vita bältet. När man sedan uppnått en viss teknisk nivå kan man bli uppgraderad till nästa bälte. Den högsta graden 10 dan delas endast ut av Kodokan Judos president. I hela världen är det bara ett fåtal personer som fått denna gradering.

6 kyu vitt bälte
5 kyu gult bälte
4 kyu orange bälte
3 kyu grönt bälte
2 kyu blått bälte
1 kyu brunt bälte
1-10 dan svart bälte

Regler för gradering på Frölunda Judo

Gradering på klubben äger rum vid 4 tillfällen per år.

För att graderas krävs närvaro vid följande träningstimmar:
Halvgult        30 träningstillfällen
Gult               + 30 träningstillfällen
Halvorange   + 45 träningstillfällen
Orange          + 45 träningstillfällen
Grönt             + 90 träningstillfällen
Blått              + 135 träningstillfällen
Brunt             + 135 träningstillfällen
Svart             + 90 träningstillfällen

Dessutom måste din tränare se att du har lämpliga kunskaper för att klara av graderingen. Kunskapskraven förklaras och lärs ut på träningarna, så regelbunden närvaro är viktig.

När din gradering närmar sig får du information av din tränare. Första gången skall du även lämna in 3 st. pass-/skolfoton till kontoret senast 1 vecka innan graderingen, vid senare graderingar ska du lämna in ditt judopass.