Måndag och Onsdag

8-10 år: 17.00 – 18.00
11-13 år: 18.00 – 19.30
13 år-: 19.30 – 21.00

Torsdag (Judolek)

4,5 – 6 år: 17.15 – 18.00
6 – 7 år: 18.15 – 19.00

Fredag (ej varje vecka)

Extra träning/tävlingsträning. Prata med Mikael.

Betalning

Avgiften betalas till PG 44939 – 7

Medlems och träningsavgift judo: 850 kr/termin

Judolek 4,5 – 6 år samt 6 – 7 år 550 kr/termin
Ni som betalade judoleken VT2020 betalar 300:- flr HT2020