När får man börja tävla?

För att tävla måste man vara minst 7 år gammal och ha gult bälte. Tränaren skall godkänna att du anmäler dig till tävlingen. Detta så det blir rätt nivå på tävling så det passar elevens kunskap.

Hur anmäler man sig?

För att anmäla sig till en tävling så skriver man upp alla uppgifter som efterfrågas på respektive anmälningslista (finns på anslagstavlan i klubblokalen). Betalning görs i samband med anmälan. Klubben gör anmälan till tävlingsledaren och sköter inbetalningen. Anmälan är bindande. Detta innebär att frånvaroanmälan som kommer in efter sista anmälningsdatum kommer debiteras till fullt pris. Om inte betalning skett vid senaste betalningsdatum så kommer eleven ej att anmälas.